Information Guidelines för värdar

Vår önskan är att våra värdar bara behöver fokusera på att tillhandahålla en trevlig upplevelse för gästerna och sig själva. Vi har därför sammanställt några riktlinjer som alla värdar bör läsa och följa.

Lagar och tillstånd

🏛 Följ lagen
Det är viktigt för oss att se till att våra värdar alltid följer gällande lagstiftning. Alla värdar bör därför anpassa sina riktlinjer därefter och se till att täcka alla nationella, regionala eller till och med lokala lagar som kan vara tillämpliga på den specifika värdsituationen.


📃 Inhämta relevanta tillstånd
Värdarna måste hålla sig uppdaterade om relevanta tillstånd för sina värdsituationer. Detta kan innefatta att bli informerad om huruvida vissa verktyg kräver ett särskilt tillstånd eller om det finns ett behov av att hålla gästerna informerade om eldningsföbrud under torra årstider.

Gästernas säkerhet

Skydda din anläggning
Vi förväntar oss att värdarna skyddar användningen av sina anläggningar i området så att de kan användas av gästerna på ett säkert och riskfritt sätt.

🆘 Säkerhetsförfaranden
Gästerna måste informeras om viktiga säkerhetsförfaranden. Dessa kan variera beroende på varje specifik plats, men bör åtminstone innehålla information om användning av brasor och badmöjligheter samt säkerhetsförfaranden vid brand, kraftigt regn, åska, storm etc. Vi rekommenderar också att våra värdar förbereder en plan för gästerna vid utomordentligt dåligt väder.

🏥 Första hjälpen och sjukhusvägledning
Se till att inkludera information om var gästerna kan hitta första hjälpen-utrustning på din plats, eller - i ännu allvarligare fall, ge vägledning om hur du hittar närmaste sjukhus.

🔎 Försäkring
Vi rekommenderar att alla värdar tecknar lämpliga försäkringar som ger täckning vid olyckor, skador eller liknande.

Respektera naturen och lokalsamhället

Ordentlig städning och avfallshantering
Våra gäster informeras alltid om ordentlig städning och avfallshantering via våra riktlinjer för gäster. Det är dock värden som har ansvaret för korrekt avfallshantering.

😌 Att skapa en lugn miljö åligger allas ansvar
Vi rekommenderar våra värdar att sätta upp riktlinjer för dagliga perioder där gästerna uppmanas att försöka hålla ljudnivån till ett minimum, om exempelvis separata grupper av gäster skulle vara i närheten av varandra.

🐕 Regler angående sällskapsdjur
Tydliga riktlinjer är nödvändiga angående huruvida gästerna får ta med husdjur till anläggningen, så att djuren inte orsakar onödiga besvär för andra gäster. Detta inkluderar att informera gästerna om lämpliga områden där djuren kan vistas samt att sätta en gräns för ljudnivån - människans bästa vän måste vara vänlig mot alla.

🅿️ Parkering
Vi rekommenderar våra värdar att tillhandahålla parkeringsplatser till sina gäster, om det är möjligt. På så sätt kan man undvika obekväm parkering på intilliggande vägar eller fastigheter.

Respektera gästen

Skapa balans vad gäller förväntningarna
Det är värdens ansvar att se till att deras listningar på Owayy alltid representerar en sann och detaljerad beskrivning av objektet. Vi uppmuntrar alltid värdarna att presentera sitt objekt på bästa möjliga sätt - utan att lova saker som inte kan hållas.

📆 Håll dig uppdaterad
Det är viktigt som värd att se till att bokningskalendern alltid är uppdaterad. Owayys kalenderintegrationssystem täcker mestadels denna fråga, men vi är alltid redo att hjälpa till och justera om du har några manuella processer.

🤠 Var tillgänglig
Värdarna bör alltid tillhandahålla sina kontaktuppgifter för att svara på frågor som kan uppstå före, under eller efter vistelsen. Nöjda gäster och bra rekommendationer kommer oftast som ett direkt resultat av positiva dialoger, tydliga riktlinjer och en uppmärksam värd. Men om våra värdar har problem med att svara på en specifik fråga är de alltid välkomna att kontakta våra kundtjänsthjältar via denna länk.

Är du vår nya värd?
Har du ett unikt objekt och skulle du vilja skapa oförglömliga upplevelser tillsammans? Uppfyller du och ditt objekt riktlinjerna ovan? Då kan du vara vår nya värd!
Fyll i formuläret på "Bli en värd"-sidan så kommer våra kompetenta medarbetare att kontakta dig så snart som möjligt.
Vi hoppas kunna välkomna dig till Owayy och skapa oförglömliga minnen tillsammans.
Owayy - minnen som varar.

Vill du bli en värd? Kom igång idag,