Innlegg

Owayy planter trær

Publisert November 5, 2021
Ung jente planter trær i Madagaskar

Owayy har inngått et samarbeid med Climaider for å kompensere vårt avtrykk på klimaet, og samtidig hjelpe lokalbefolkningen på Madagaskar med å plante trær.

Hva er Climaider?

Climaider hjelper firmaer og privatpersoner med å kompensere for CO2-avtrykket sitt.

Dette gjøres gjennom et medlemskap hvor man fritt kan velge hvor mye man vil kompensere for. Climaider finansierer nå to forskjellige klimaprosjekter i utviklingsland, hvor det ene har som hensikt å brenne metangass, og på den måte fjerne CO2 som ellers ville ha sluppet ut i atmosfæren. Det andre prosjektet går ut på å plante trær i Madagaskar, noe som skaper arbeid for lokalbefolkningen og sikrer at dyrene får sitt naturlige habitat tilbake.

Biogassanlegg i Kina

Prosjektet hjelper bønder i ekstrem fattigdom med å få bygget private biogassanlegg. I grove trekk er anlegget en slamtank under jorden, hvor avføringen fra svin blir holdt i. Via rør kobles metangassen fra avføringen til en gassbrenner på kjøkkenet. Dette gjør at metanen brennes i stedet for å sive ut i atmosfæren som en drivhusgass.

Avføringen kan deretter brukes som gjødsel på bøndenes marker. Dessuten må de ikke bruke store summer på å kjøpe kull, og de slipper også å stå i røyken fra ildstedet hele dagen.

Prosjektet henvender seg til de aller fattigste, og bekjemper ulikhet. Det sørger for at flere av familiene får flere penger i hendene, og så skaper det mange arbeidsplasser i lokalmiljøet - omtrent 7500 nye jobber som følge av prosjektet

Les mer om prosjektet her.

Kvinne lager mat med biogassanlegg i Kina

Eden Reforestation Projects:

Eden Reforestation Projects er basert på erkjennelsen av at skogfelling og ekstrem fattigdom går hånd i hånd. I disse fattige områdene tilbyr Eden rettferdig lønnet arbeid med å gjenplante trær. Denne innsatsen er til fordel for lokalbefolkningen, samtidig som skogene gjenopprettes.

Hva er denne innsatsen godt for?

  • Dyrene får sitt naturlige habitat tilbake
  • Jorden beskyttes mot å bli utslitt og erodert
  • Kystlinjer og havmiljø beskyttes av mangrove trær - trær som vokser i saltvann
  • CO2-nivået i atmosfæren senkes ved å etablere nye skogen
  • Bekjempelse av ekstrem fattigdom ved å forsyne lokalbefolkningen med penger, mat og muligheter for utdannelse
  • Skaper likestilling ved å ansette mange kvinner i områder hvor ulikheten mellom kjønnene er stor

Trærne som blir plantet heter mangrove trær. Disse trærne vokser i saltvann, og tar opp svært mye CO2. Dessuten motvirker plantingen også erosjon av kystlinjene, som skaper habitat for masse dyr og fisk.

Å felle skogene resulterer i at jorden blir sårbar og utslitt, slik at den ender med å være verdiløs. Ved å gi lokalbefolkningen en alternativ inntektskilde gjennom treplanting er Eden med på å løfte befolkningen ut av ekstrem fattigdom, som tvang dem til å utrydde skogene i første omgang.

Les mer om prosjektet her.

En fra lokalbefolkningen viser frem kulturelt håndverk

Owayys bidrag

I samarbeid med Climaider har Owayy foreløpig kompensert for 167 tonn CO2 og plantet 2500 trær.

Owayy sitt bidrag til Climaider

Vil du også kompensere for ditt personlige avtrykk på klimaet? Klikk her for å bli medlem.

Fra bloggen

Vis alle