Indlæg

Owayy planter træer

Publiceret October 21, 2021

Owayy har indgået et samarbejde med Climaider for at kompensere vores aftryk på klimaet, og samtidig hjælpe lokalbefolkningen på Madagascar ved at plante træer.

Hvad er Climaider?

Climaider hjælper firmaer og privatpersoner med at kompensere for deres CO2-fodaftryk.
Dette gøres gennem et medlemskab, hvor du frit kan vælge, hvor meget du vil kompensere for. Climaider finansierer lige nu to forskellige klimaprojekter i u-lande, hvoraf det ene har til hensigt at afbrænde metangas, og på den måde fjerne den CO2, som ellers ville have sluppet ud i atmosfæren. Det andet projekt går ud på at plante træer i Madagascar, hvilket blandt andet skaber arbejde for lokalbefolkningen og sikrer at dyrene får deres naturlige habitat tilbage.

Biogasanlæg i Kina:

Projektet hjælper bønder i ekstrem fattigdom med at få bygget private biogasanlæg. I grove træk er anlægget en gylletank under jorden, hvor afføringen fra svin bliver hældt i. Via rør ender metangassen fra afføringen med at kobles til et gasblus i køkkenet. Dette gør, at metanen nu afbrændes i stedet for at sive ud i atmosfæren som en drivhusgas. 

Afføringen kan efterfølgende bruges som gødning på bøndernes marker. Desuden skal de ikke bruge store summer penge på at købe kul, og så slipper de for at stå i røgen fra deres ildsted hele dagen. 

Projektet henvender sig til de allermest fattige, og bekæmper på den måde ulighed. Det sørger for flere at familierne får flere penge mellem hænderne, og så skaber det en masse jobs i lokalmiljøet (omkring 7,500 nye jobs som følge af projektet). 
Læs mere om projektet her.

Eden Reforestation Projects:

Eden Reforestation Projects er startet i erkendelsen af, at skovfældning og ekstrem fattigdom går hånd i hånd. I disse fattige områder tilbyder Eden fair lønnet arbejde med at genplante træer. Denne indsats er til fordel for lokalbefolkningen samtidig med at skovene genoprettes.

Hvad gør denne indsats ellers godt for?

  • Dyrene får deres naturlige habitat tilbage
  • Jorden beskyttes mod at blive udpint og erosion
  • Kystlinjer og havmiljø beskyttes af mangrove træerne – træer der vokser i saltvand
  • CO2-niveauet i atmosfæren sænkes ved at etablere nye skove.
  • Bekæmper ekstrem fattigdom ved at forsyne lokalbefolkningen med penge, mad og mulighed for uddannelse
  • Fordrer ligestilling ved at ansætte mange kvinder i områder hvor uligheden mellem kønnene er stor

De træer, der bliver plantet hedder mangrove træer. Disse træer vokser i saltvand, og så optager netop disse træer særligt meget CO2. Desuden modvirker plantningen af træerne også erosion af kystlinjerne, hvilket skaber habitat for en masse dyr og fisk. 

At fælde skovene resulterer i, at jorden bliver så sårbar og udpint, at den ofte ender med at være værdiløs. Ved at give lokalbefolkningen en alternativ indkomstkilde gennem træplantning er Eden med til at løfte befolkningen ud af den ekstreme fattigdom, som tvang dem til at rydde skovene i første omgang.
Læs mere om projektet her.

Owayys bidrag

I samarbejde med Climaider har Owayy indtil videre kompenseret for 167 tons CO2, og plantet 2500 træer. 

Vil du også kompensere dit personlige aftryk på klimaet? Så klik her for at blive medlem.