Indlæg

Allemandsretten i Sverige

Publiceret February 17, 2022
Allemandsretten i Sverige Foto: Johannes Andersson

Sverige er et fantastisk land at rejse i, og derfor er det rigtig interessant at vide hvad allemandsretten i Sverige betyder for dig som rejsende. 

Hvad er allemandsretten?

Allemandsretten er et fantastisk tiltag, der er til for at give alle muligheden, for at opleve og nyde den svenske natur. På svensk hedder det ‘allemansrätt’ og betyder ‘hver mands ret’, og det er altså retten til at færdes frit næsten overalt i naturen. Allemandsretten er en individuel ret og gælder ikke for grupper. Ligeledes gælder der særlige regler i nationalparker og naturreservater. Allemandsretten har den hovedregel, at man skal være varsom mod naturen, samt vise hensyn til mennesker og dyr. 

Allemandsretten i Sverige Foto: Elwin de Witte

Hvor må du gå, cykle og ride?

Det må du mange steder! Du må gå, ride, vandre, stå på ski, cykle eller løbe på andres jord og på private veje. Hvis du passerer marker eller lignende, der er indhegnet, skal du huske at lukke låger, så dyr ikke kan slippes løs.

Det kan forbydes af jordejeren at køre i motorkøretøjer, men grundet allemandsretten kan det ikke forbydes at gå, cykle eller ride på vejen bare vejen ikke tager skade. Det gælder kun for privateveje gennem for eksempel skove, men ikke på privatveje ind til villaer eller på golfbaner osv. Du må heller ikke færdes i private haver eller jord tæt på private boliger. 

Ydermere må du ikke færdes steder, hvor man skade afgrøder, beplantning eller den naturlige vegetation som for eksempel jord med afgrøder eller nyplantet skov. 

Men hvad hvis man er på hest? Det er lidt anderledes. Du må ikke ride på sårbare marker, og i flere mange kommuner må du ikke ride på vandre- og motionsstier. 

Hvor må du overnatte?

Hvis du er på en vandre eller cykeltur må du gerne tage et par overnatninger. Du må ikke sove i nærheden af beboelse, men du må sove et par dage i skov eller på uopdyrket jord med 1-3 telte. Hvis du er en større gruppe, skal du altid bede jordejeren om lov - det skal man også, hvis man vil overnatte tæt på beboelse. Du må gerne overnatte en enkelt nat i telt på stranden, så længe der ikke er huse i nærheden. Husk, altid at undersøge om der er lokale forbud mod det, specielt hvis det er et naturreservat eller friluftsområde. 

Hvis du er taget afsted i campingvognen eller autocamperen må du ikke campere på marker eller i skove, som er ejet af andre. Der gælder ligeledes særlige regler for for eksempel naturreservater og nationalparker. Her er det som udgangspunkt ikke tilladt at overnatte i telt. 

Hvor må man overnatte? Foto: Chris Schog

Vigtigt at vide

Bål 

Du må gerne lave et bål, hvis der ikke er risiko for brand. Du kan samle tørre grene fra skovbunden, men ikke fra levende træer eller træer, der er væltet i storm. Du skal slukke ilden inden, du forlader området. Der vil dog ofte være forbud mod ild, hvis vejret er tørt og ikke har regnet længe. Du skal undgå at tænde bål i skovbunden eller andre steder, hvor ild og gløder kan brede sig. Du må heller ikke lave bål direkte på klipper eller store sten. Få information om der er forbud mod åben ild på diverse hjemmesider, lokale radiostationer og på campingpladser og turistbureauer. 

Sejlads

Hvordan er det så lige med sejlads? Ja, du må sejle på havet, søer og åer, og du må faktisk lægge til næsten over alt. Du må gå i land de fleste steder, der ikke er privat grund eller beskyttet område.

Hvordan er reglerne for sejlads? Foto: Matthew

Hvad må du spise i naturen?

Du må plukke vilde bær som for eksempel vilde blåbær, blomster og svampe. Det er dog kun de, som ikke er fredede. Det kan variere hvad, der er fredet fra region til region, så det er vigtigt, at du er opmærksom på dette. 

Hvad må du spise i naturen?

Fiskeri og jagt

Hvordan er det så med fiskeri og jagt? Fiskeri er ikke en del af allemandsretten, men allemandsretten har stor betydning for mulighederne for at fiske. Det er frit at fiske langs kysterne i Sverige. Her kan det blive nødvendigt at krydse andres jord, for at komme ned til fiskestedet. Du skal have fiskekort for at fiske i søer og vandløb. Ligesom der kan være fredningszoner ved å-udløb i havet - se lokale regler for at være helt sikker. Allemandsretten dækker heller ikke for jagt. Der er dog kontrolleret jagt på for eksempel elge, mens alle vilde fugle, pattedyr, slanger og padder ifølge loven er fredet. Du skal have jagttegn og derudover have særtilladelse til at gå på jagt. Det er vigtigt, du har styr på, hvilke dyr du må bedrive jagt på i de forskellige sæsoner. Reglerne for jagt kan dog være vanskelige at forstå for både Sverige og Danmark. Den ene type vildt kan man jage i én periode, hvor en anden type vildt skal jages en helt anden. Bliv klogere på reglerne for jagt og våben her.

Hvad med menneskets bedste ven?

Du må gerne have din hund med, men i perioden 1. marts til 20 august skal hunde i naturen være i snor. Resten af året må hunden løbe frit, hvis du har kontrol over den, så den ikke løber efter vildtet. 

Efterlad aldrig affald

Du må aldrig efterlade affald, når du er ude i naturen. Du må heller ikke stille affaldsposer ved siden af fyldte skraldespande. Du må heller ikke køre i bil, på motorcykel eller knalleret i terrænet. Det er dog tilladt at holde i 24 timer på en rasteplads med campingvogn eller autocamper. 

Denne særlige ret giver altså rigtig gode muligheder for at nyde den fantastiske svenske natur til fulde. Hvis du ikke har udstyret til at få benyttet allemandsrettet, kan vi anbefale at prøve glamping i sverige eller en anden form for unik overnatning. Søger du andet outdoor inspiration, kan vi anbefale at finde inspiration på Friluftsfreak.dk.

Kilder: Sydsverige.dk.